Orphelinats

  • AFRIQUE

Congo (RDC) : Beni Païda

  • EUROPE

Roumanie : Barati
Casa de Copii  Sf. Maria Ajutorul Creştinilor
Localitatea Baraţi
607316  MARGINENI       Judeţul BACAU  
Tel : (0)2 34 21 12 29  / (0)2 34 21 16 56
 @   : csf.maria@yahoo.fr